logo

Vi handlar främst med båt och skeppsbyggnadsvirke och specialsortiment av många olika träslag.
Vi har möjlighet att tillhandahålla långa längder och grova dimensioner i både sågat virke och rundvirke.

Nedan följer ett urval av de träslag vi saluför:

English